wstęp
więcej

„Głos Nowej Huty”

 
Tygodnik Samorządu Pracowniczego HiL. Wydawany w latach 1957-1991.

Na bieżąco relacjonował najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w dzielnicy jak: cykliczne imprezy Dni Młodości, Dni Hutnika, coroczne kiermasze książek na Placu Centralnym, przygotowania i pochody 1 pierwszomajowe, święto 22 lipca, zawody sportowe. Tygodnik zajmował się również „problemami” dzielnicy i jej mieszkańców. Ważne miejsce na jego łamach zajmowały sprawy związane z kombinatem i jego pracownikami. Gazeta wydawana była przez Ośrodek Informacji i Propagandy HiL, a następnie przez KWP RSW „Prasa Książka Ruch”.

Redaktorami naczelnymi byli: Tadeusz Czubała, Roman Wolski, Marian Oleksy, Andrzej Barszcz, Sławomir Pietrzyk, a po 1989 r., w zmienionej formule, Stanisław Handzlik i Jan L. Franczyk. W 1991 r. zmienił również nazwę na „Głos-Tygodnik Nowohucki”. Redaktorem naczelnym jest nieprzerwanie Jan L. Franczyk.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt