wstęp
więcej

Dzieje nowohuckiego kombinatu w l. 1949-1959

 
Kombinat metalurgiczny był kluczową inwestycją planu sześcioletniego (1950–1955), drugiego po planie trzyletnim programu gospodarczego (1947-1949) w komunistycznej Polsce.

Polska gospodarka potrzebowała stali do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, stąd decyzja o budowie wielkiej huty. Według pierwotnego planu miała ona powstać na Śląsku, w okolicach Dzierżna nad Kanałem Gliwickim. Ostatecznie jednak wybór padł na tereny położone na północny wschód od Krakowa. Ostateczną decyzję o budowie tutaj kombinatu metalurgicznego podjęto w 1949 roku. Za tą lokalizacja przemawiały liczne względy geograficzne i demograficzne, ale także – a może przede wszystkim – polityczne. Mieszczański Kraków, sprzeciwiający się woli władzy ludowej, miał odtąd chcąc nie chcąc sąsiadować z wielkim skupiskiem siły robotniczej, ideowym zapleczem systemu.

Całość projektów kombinatu dostarczył Państwowy Instytut Projektowania Zakładów Metalurgicznych „Gipromez” w Moskwie. Z ZSRR pochodziły też podstawowe urządzenia hutnicze. W dniu, w którym minister H. Minc zatwierdził lokalizację terenu budowy kombinatu metalurgicznego, rozpoczęto przekształcanie Działu Projektowania Nowej Huty istniejącego przy „Biprohucie” (od maja 1947 r.) w oddzielne, samodzielne przedsiębiorstwo państwowe – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Nowa Huta PPW NH. Dyrektorem huty w budowie został inż. Jan Anioła. Rozpoczęto równocześnie prace pomiarowe. Prace budowlane na terenie przyszłego kombinatu metalurgicznego rozpoczęto 26 kwietnia 1950 roku.

W początkowym okresie inwestycji (1950-1952), mimo ogromnych trudności zbudowano infrastrukturę kolejową, drogową, wodną, elektryczną oraz postawiono obiekty towarzyszące, konieczne do rozpoczęcia prac przy budowie części wytwórczej kombinatu.

W latach 1954-1955 wybudowano najważniejsze obiekty produkcyjne: koksownię, aglomerownię, wielkie piece, stalownię martenowską oraz zespół walcowni. W 1954 roku hutę nazwano imieniem Włodzimierza Lenina.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt