wstęp
więcej

Dlaczego Kraków?

 
Decyzję o budowie kombinatu metalurgicznego na żyznych terenach podkrakowskich wsi Pleszów i Mogiła podjęto w 1949 roku. Argumenty za tą lokalizacją były liczne.

Argumenty za tą lokalizacją: równinne położenie i dobra wytrzymałość gruntów, bliskość Wisły, a więc łatwa dostępność wody do celów technologicznych, względy komunikacyjne, umożliwiające połączenie huty z magistralami kolejowymi transportującymi węgiel z kopalń śląskich i rudę żelaza z Krzywego Rogu na Ukrainie, a także dostępność wykształconej kadry z wyższych uczelni technicznych i średnich szkół zawodowych oraz siły roboczej, pochodzącej z przeludnionych wsi typowo rolniczego województwa krakowskiego i ościennych.

Tajemnicą poliszynela było jednak, że na wybór tej lokalizacji wpłynęły również względy polityczne. Skupisko klasy robotniczej miało zmienić ideowe oblicze Krakowa, uważanego przez komunistyczne władze za bastion reakcji politycznej z przemożnymi wpływami inteligencji i Kościoła katolickiego. Nie sfałszowano tu także wyników referendum ludowego z 30 czerwca 1946 roku, które miało wykazać poparcie dla władzy ludowej. Krakowianie opowiedzieli się przeciwko niej, za co miasto dotknęły liczne represje, m.in. w 1947 roku deportowano z miasta rodziny w ramach akcji wysiedleń „reakcyjnej inteligencji i burżuazji”.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt