wstęp
więcej

Cmentarz w Mogile

 
Znajduje się na terenie najstarszego osiedla w Nowej Hucie – os. Wandy.

Założony jako cmentarz parafialny po III rozbiorze Polski, był niegdyś otoczony wałem ziemnym. Przetrwały tu XIX-wieczne grobowce okolicznych ziemian i dzierżawców, mogilskich proboszczów i cystersów, a także liczne mogiły pierwszych budowniczych Nowej Huty. W krajobrazie cmentarza wyróżnia się zbudowany z czerwonych cegieł grobowiec rodziny Kazimierza Rogozińskiego, dawnego właściciela zachowanej do dziś eklektycznej willi, która stoi przy ul. Sieroszewskiego. Na terenie cmentarza znajduje się także kwatera z bezimiennymi grobami żołnierzy austriackich z lat I wojny światowej, zaprojektowana przez Hansa Mayra.

Spoczywa tu również mjr J. Kortyza, komendant Batalionów Chłopskich w powiecie krakowskim oraz zastępca komendanta Armii Krajowej. W wyniku rozbudowy Nowej Huty cmentarz znalazł się w samym centrum osiedla Wandy. Bloki stanowią nietypowe tło dla grobowców.

Katarzyna Iskrzycka

Źródło: Adam Gryczyński, Czas zatrzymany, Kraków 2007

 
 
AA
 
 
Kontakt