wstęp
więcej

Cmentarz przykościelny w Górce Kościelnickiej

 
Na starym, przykościelnym cmentarzu znajdują się groby właścicieli Kościelnik oraz m.in. E. Wodzickiego i S. Potockiego.

Godny uwagi jest tu także kamienny pomnik stojący na zbiorowej mogile 42 żołnierzy austriackich, którzy zostali zabici przez żołnierzy rosyjskich w 1914 roku. Pomnik zaprojektowany był przez Hansa Mayra – głównego projektanta Oddziału Grobów Wojennych Twierdzy Kraków.

Obok znajduje się niezwykle oryginalny „Cmentarz” Krzyży ustawionych bez grobów. Tutejszy proboszcz zwrócił się do parafian z prośbą, by przynosili tu wszelkie krzyże leżące na ziemi. W rezultacie powstała niezwykła kolekcja około 200 krzyży, wbitych we wzgórze, na którym wznosi się kościół. Miejsce to przywodzi na myśl wileńską Rossę.

Katarzyna Iskrzycka

Źródło: Nowa Huta przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Salwińskiego i Leszka J. Sibilli, Kraków 2008.

 
 
AA
 
 
Kontakt