wstęp
więcej

Celtyccy rzemieślnicy

 
Obecność Celtów na terenie Nowej Huty przyczyniła się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego miejscowej ludności: przynieśli oni tutaj kulturę materialną stojącą na wyższym poziomie.

Dziś powiedzielibyśmy, że Celtowie byli społeczeństwem innowacyjnym, a wiele przedmiotów miało nowatorski charakter (celtyckie naczynia toczone na kole, żarna obrotowe, żelazne narzędzia w tym sierpy równoważne, półkoski i radlice). Narzędzia były wykonane z żelaza – metalu, którego upowszechnienie na ziemiach polskich również zawdzięczamy Celtom. W przeciwieństwie do bezimiennych ludów zamieszkujących dotąd teren Nowej Huty, mieli oni wyspecjalizowanych wytwórców niektórych przedmiotów.

Na pierwszy plan wysuwają się celtyccy kowale i garncarze – pierwsi, jacy działali na większą skalę na obszarze między Karpatami i Bałtykiem.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt