wstęp
więcej

„Budujemy socjalizm”

 
W latach pięćdziesiątych XX wieku, jak i w poprzedniej dekadzie, partyjne władze PRL przywiązywały wielką rolę do właściwego wykorzystania i funkcjonowania aparatu propagandy i agitacji. W lipcu 1950 roku ukazał się pierwszy numer gazety „Budujemy socjalizm”.

Zadaniem jej było propagowanie patriotycznych postaw, według których praca na rzecz ojczyzny była najwyższą cnotą. Gazeta nawoływała na swoich łamach młodych budowniczych do wzięcia udziału w walce i współzawodnictwie kreując ideały, jakie miał spełniać wzorowy obywatel państwa socjalistycznego. Używano do tego celu różnych środków.

Czasopismo ukazywało się do 1956 roku i wydawane było przez Komitet Powiatowy PZPR i Powiatową Radę Związków Zawodowych. Redaktorami naczelnymi byli m.in.: Adam Staniek, Henryk Solarz, Ryszard Dzięciołkiewicz. A współpracowali z gazetą m.in.: Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska i Bruno Miecugow. Prócz niej ukazywały się m.in.: „Echo Budowy” i „Błyskawica”. Po przełomie październikowym (1956) od 1957 do 1991 roku ukazywał się „Głos Nowej Huty” tygodnik Samorządu Pracowniczego HiL, który był wydawany przez Ośrodek Informacji i Propagandy Huty im. Lenina. Redaktorami naczelnymi był m.in. Tadeusz Czubała, Roman Wolski i Marian Oleksy.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt