wstęp
więcej

Bartosz Szydłowski

 
Reżyser teatralny. Twórca niezależnego krakowskiego Stowarzyszenia Teatralnego „Łaźnia” (powstałego w 1996 r.) – niezależnej sceny teatralnej, która od początku swojego istnienia prowadziła również interdyscyplinarną działalność kulturalną, przygotowywała projekty społeczno-edukacyjne i silnie angażowała się w życie lokalnej społeczności najpierw na krakowskim Kazimierzu, a później w Nowej Hucie.

Absolwent filmoznawstwa UJ i Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Debiutował w Teatrze im J. Słowackiego „Słowami Bożymi” Ramóna Valle Inclána. Pod koniec 2004 r. Stowarzyszenie przeniosło się do Nowej Huty. Powstał Teatr Łaźnia Nowa. W 2007 r. została mu przyznana Krakowska nagroda Allianz – Statuetka Nike w kategorii „kultura” a w 2009 – Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce, za mistrzostwo w reżyserii i zrealizowanie ważnego projektu w Krakowie – Nowej Hucie: Teatru Łaźnia Nowa. Za swoją działalność kulturalną otrzymał także Nagrodę im. Józefa Dietla.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt