wstęp
więcej

Archeologiczny projekt w Branicach

 
W myśl projektu Branice staną się niezwykłym miejscem, w którym w nowoczesny sposób prowadzi się działania edukacyjne.

Przyszłość Muzeum Archeologiczne w Krakowie Oddział w Nowej Hucie jest związana z projektem rewitalizacji całego kompleksu dworsko-parkowego w Branicach (dostępny na stronie internetowej Muzeum) i przekształcenia go w ośrodek edukacyjny. Przewiduje on restaurację kilku zabytkowych budowli i budowę nowego pawilonu. Po adaptacji pełniłyby one rolę obiektów usługowych i wystawienniczych. Zaprojektowany archeopark prezentowałby „na żywo” rozwój i najważniejsze osiągnięcia ludzkości w ciągu ostatnich tysiącleci w formie. Część edukacyjna byłaby uzupełniona przez ścieżki przekazujące kompleksowo wiedzę o przeszłości – nie tylko na temat archeologii, ale i zmian klimatycznych, rozwoju szaty roślinnej i świata zwierzęcego, oddziaływań człowieka na środowisko od czasów najdawniejszych do dziś, bogatej historii miejsca związanej z rodzinami Branickich i Badenich. Wiedza ta byłaby zintegrowana ze szkolnymi programami nauczania i uzupełniona scenariuszami lekcji historii, geografii, języka polskiego i biologii, które będzie można przeprowadzać w nowatorskiej konwencji i atrakcyjnej przestrzeni.

Uzupełnieniem projektu są elementy archeologii doświadczalnej (już dziś w Branicach dokonuje się wypału naczyń takimi metodami jak 1700 lat temu w kopii pieców z tego okresu) i testowania nowoczesnych metod badawczych, a także miejscem działania grup rekonstruktorskich i stowarzyszeń zajmujących się odtwarzaniem przeszłości.

W myśl projektu Branice staną się niezwykłym miejscem, w którym w nowoczesny sposób prowadzi się działania edukacyjne. Usytuowanie kompleksu branickiego na obrzeżach wielkiego miasta i ośrodka naukowego oraz turystycznego (z dobrym dojazdem, po planowanym remoncie drogi) może ukazać inne oblicze Wielkiego Krakowa i zaoferować oryginalną ofertę programową.

Więcej na temat archeologii związanej z Nową Hutą tutaj


 

 
 
AA
 
 
Kontakt