wstęp
więcej

Archeologia w XX-leciu

 
Badania archeologiczne prowadzone były w Mogile.

W 1934 r., obok klasztoru Cystersów w Mogile, Rudolf Jamka (późniejszy dyrektor Instytutu Archeologii UJ) badał ciałopalne cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu (40 grobów) i fragment osady z wczesnego średniowiecza.

Więcej na temat archeologii związanej z Nową Hutą tutaj

 

 
 
AA
 
 
Kontakt